Wyszukiwarka
plen
KREZUS SA w pierwszej trójce zwycięzców rankingu "TSR Złota Akcja Biznes.pl"

Redakcja portalu Biznes.pl 25 września 2014 roku ogłosiła po raz trzeci, wyniki rankingu najlepszych spółek giełdowych za ostatnie 3 oraz 10 lat. KREZUS SA znalazł się już drugi rok z rzędu wśród nagrodzonych spółek z GPW: w TSR Złota Akcja Biznes.pl WIG za lata 2011-2013 zajmując drugie miejsce. Wartość akcji wzrosła w tym okresie o 500 proc.

Krezus zakończył pierwszy etap poszukiwań złota

Na 161 km2 terenu koncesji na poszukiwanie złota należącej do spółki zależnej od Krezus SA w regionie Mandiana w Republice Gwinei zakończono pierwszy etap wierceń. Teraz spółka analizuje 328 pobranych próbek, które pomogą wybrać obszar o największym potencjale złożowym.

Krezus na PolandGoGlobal.pl

Na portalu internetowym PolandGoGlobal.pl stanowiącym platformę wymiany myśli i najlepszych praktyk dla przedsiębiorców i naukowców ukazał się artykuł na temat działań prowadzonych przez KREZUS SA w Gwinei. O specyfice prowadzenia biznesu w Afryce opowiedział Prezes spółki, Paweł Konzal.

Krezus SA najbardziej zyskowną spółką GPW - Złota Akcja Biznes.pl

Według II edycji Rankingu TSR 2010-2012 przygotowanego przez portal biznes.pl, giełdowa spółka Krezus SA w ostatnich trzech latach pozwoliła swoim akcjonariuszom zarobić ponad 1169%. Tym samym spółka uplasowała na pierwszym miejscu zestawienia. Przy tworzeniu rankingu porównywano całkowitą stopę zwrotu dla akcjonariuszy (Total Shareholder Return).

Krezus S.A. gościem lokalnej spoleczności w Gwinei

Prowadząc poszukiwania i wydobycie Krezus S.A. jest gościem lokalnej społeczności. Utrzymywanie dobrych stosunków z gospodarzami jest więc kluczowe do wykonywania projektów na czas i w określonym budżecie.

 

 

 

Krezus SA – spółka działająca w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym otrzymała koncesję na poszukiwanie boksytów w Gwinei.

Dnia 8 lipca 2013 roku spółka zależna Krezus Mining Guinee SA (KMG) otrzymała od Ministra Górnictwa i Geologii Republiki Gwinei koncesję na poszukiwania boksytów. Prace badawcze prowadzone będą na 177km2, w położonej nad Oceanem Atlantyckim  prefekturze Boffa.

Krezus SA – Najlepszą inwestycją w spółkę giełdową

Już po raz 19. Gazeta Giełdy „Parkiet” przyznała najlepszym spółkom giełdowym, menedżerom oraz analitykom nagrodę „Byki i niedźwiedzie”. Spółka Krezus została laureatem w kategorii: Najlepsza inwestycja w spółkę giełdową.

Krezus Spółka Akcyjna

Spółka Krezus S.A. została założona aktem notarialnym w dniu 15 grudnia 1994 roku przez Ministra Przekształceń Własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. Spółka Krezus S.A. była funduszem typu zamkniętego, w formie spółki akcyjnej, działająca na podstawie ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych, która utraciła moc z dniem 1 stycznia 2013 roku. W związku z powyższym zmieniono nazwę z Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus S.A. na Krezus S.A.

Copyright © 2016 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus Spółka Akcyjna
Wirtualny Toruń | projektowanie stron Toruń