Aktualności

Informacja dot. Raportu Spółki pt. Wypowiedzenie umowy szczegółowej KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLNFI0200019)

Zgodnie z uzyskaną informacją prawną, umowa szczegółowa nr 999/2017/01.628.932/D z dnia 15.12.2017 zobowiązywała Krezus S.A. do harmonicznych dostaw miesięcznych złomu miedzi klasy 1.02.1 lub 1.02.3 o zaw. % Cu min 93% w ilości 200 t (+/- 5% miesięcznie) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Aneksem nr 1 z 6.02.2018 r. dopuszczono dostawy materiału o zawartości poniżej 93% Cu za zgodą Kupującego. (...)

Zgodnie z uzyskaną informacją prawną, umowa szczegółowa nr 999/2017/01.628.932/D z dnia 15.12.2017 zobowiązywała Krezus S.A. do harmonicznych dostaw miesięcznych złomu miedzi klasy 1.02.1 lub 1.02.3 o zaw. % Cu min 93% w ilości 200 t (+/- 5% miesięcznie) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Aneksem nr 1 z 6.02.2018 r. dopuszczono dostawy materiału o zawartości poniżej 93% Cu za zgodą Kupującego.

Umowa ramowa z KGHM Metraco S.A. z dnia 22.10.2015 r. ma charakter ogólnych warunków współpracy, które stanowią integralną część każdej zawieranej pomiędzy stronami umowy szczegółowej i została zawarta na okres dziesięciu lat. Wobec powyższego, interpretacja zastrzeżenia o obowiązywaniu umowy ramowej do czasu zakończenia umowy szczegółowej, w świetle treści §1 pkt 14 ppkt 3 Umowy ramowej prowadzi do wniosku, że z chwilą rozwiązania Umowy szczegółowej, Umowa ramowa przestaje obowiązywać w zakresie, w jakim stanowi integralną część wypowiedzianej Umowy szczegółowej. W przypadku zawarcia kolejnej umowy szczegółowej należy przyjąć, że Umowa ramowa nadal będzie obowiązywać pomiędzy Stronami.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu „Emitent” przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta „NWZ” (...)

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu „Emitent” przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta „NWZ”, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku o godzinie 11.00 w Toruniu przy ulicy Płaskiej 23 B.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje dotyczące NWZ są dostępne na stronie internetowej: www.krezus.com

Ogloszenie_i_porzadek_obrad_NWZ_30-11-2018

 

Link do pełnej wersji raportu

Audyt prawno-gospodarczy w Krezus S.A.

Zlecony 25 października br. przez Spółkę audyt prawno-gospodarczy zakończy się najpóźniej w ciągu 30 dni. W czasie jego trwania, spółka będzie regulować należności handlowe wyłącznie po ich uprzedniej weryfikacji. (...)

Toruń, dnia 31 października 2018 roku

 

INFORMACJA PRASOWA

 

Zlecony 25 października br. przez Spółkę audyt prawno-gospodarczy zakończy się najpóźniej w ciągu 30 dni. W czasie jego trwania, spółka będzie regulować należności handlowe wyłącznie po ich uprzedniej weryfikacji.

 

Obecnie, Spółka Krezus S. A. i Karo BHZ nie mają ze sobą żadnych związków formalno-prawnych za wyjątkiem faktu, że Karo BHZ jest dłużnikiem Krezusa. Dokładną kwotę zobowiązania wykaże prowadzony audyt, który obejmuje m.in. weryfikację prawidłowości dokumentowania zdarzeń gospodarczych.

 

Wspólnie z członkami Rady Nadzorczej podjęliśmy stosowne kroki, aby uregulować sytuację w Spółce. Zdajemy sobie sprawę, że stoimy przed dużym wyzwaniem, ale nie zamierzamy wycofywać się ze swoich postanowień. Na wiele naszych pytań odpowie audyt. Uznaliśmy, że w pierwszej kolejności należy wszystko dokładnie przeanalizować, dlatego nie komentujemy obecnej kondycji spółki i nie informujemy o zadłużeniu, żeby nie wprowadzać w błąd opinii publicznej. Spółka została objęta nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i wszystkim nam zależy na jak najszybszym wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji – powiedział Mariusz Królikowski, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Krezus S. A.

 

Spółka nie wyklucza złożenia odpowiednich zawiadomień, gdy pojawią się pierwsze wyniki audytu. W planach jest również zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które pozwoli ustalić, kto jest obecnie akcjonariuszem oraz zaprezentować raport o sytuacji w spółce.

 

Kontakt dla mediów i akcjonariuszy

Anna Janocha

Communications Manager

600 660 885

anna.janocha@dwapiar.pl

 

31102018_Audyt prawno-gospodarczy w Krezus SA_IP

Udzielenie spółce Krezus Port Szałkowo Sp. z o.o., Sp. k. pozwolenia na budowę

W dniu 01 czerwca 2018 roku Spółka Krezus Port Szałkowo Sp. z o.o., Sp.k., otrzymała od Starosty Powiatu Iławskiego decyzję nr 333/2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

Decyzja obejmuje: budowę zespołu budynków obsługi turystyki – budynki pensjonatowe (A i B), wolnostojące, podpiwniczone dwukondygnacyjne oraz budynek pomocniczy (C), wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zewnętrzna instalacja wodociągowa, zewnętrzna instalacja kanalizacyjna – I Etap położonego na działkach nr 11/5, 11/6, 18/10 obręb Szałkowo gmina Iława.

IMG_4375

Oświadczenie Zarządu Krezus S.A.

Oświadczenie Zarządu w związku z doniesieniami o podejrzeniu manipulacji akcjami spółki Krezus S.A.

Oświadczenie.pdf

 

W związku z doniesieniami o podejrzeniu manipulacji akcjami spółki Krezus S.A. informujemy, że dotyczą one sytuacji, która rzekomo miała mieć miejsce w 2012 r. Tym samym pozostaje ona bez jakiegokolwiek wpływu na bieżące funkcjonowanie spółki.  Prowadzimy  działalność operacyjną w sposób całkowicie niezakłócony. Ponadto, przypominamy, że Spółka nie ma żadnego wpływu na charakter transakcji giełdowych zawieranych pomiędzy inwestorami.

Krezus partnerem KGHM Metraco S.A.

Krezus dostarczy ponad tysiąc ton miedzi do KGHM Metraco S.A.

W styczniu Krezus podpisał kolejną umowę z firmą KGHM Metraco SA. Jest to uszczegółowienie umowy ramowej z października 2015 roku. Przedmiotem nowej umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez Krezusa złomu miedzi – cewka miedziana o zawartości % Cu – min. 97% w ilości około 1.100 ton (jeden tysiąc sto ton). Cena została ustalona w oparciu o notowania LME oraz ustalony współczynnik. Dostawy realizowane będą w okresie od stycznia do marca 2016 roku.