Posted by & filed under Komunikat prasowy.

Toruń, dnia 31 października 2018 roku

 

INFORMACJA PRASOWA

 

Zlecony 25 października br. przez Spółkę audyt prawno-gospodarczy zakończy się najpóźniej w ciągu 30 dni. W czasie jego trwania, spółka będzie regulować należności handlowe wyłącznie po ich uprzedniej weryfikacji.

 

Obecnie, Spółka Krezus S. A. i Karo BHZ nie mają ze sobą żadnych związków formalno-prawnych za wyjątkiem faktu, że Karo BHZ jest dłużnikiem Krezusa. Dokładną kwotę zobowiązania wykaże prowadzony audyt, który obejmuje m.in. weryfikację prawidłowości dokumentowania zdarzeń gospodarczych.

 

Wspólnie z członkami Rady Nadzorczej podjęliśmy stosowne kroki, aby uregulować sytuację w Spółce. Zdajemy sobie sprawę, że stoimy przed dużym wyzwaniem, ale nie zamierzamy wycofywać się ze swoich postanowień. Na wiele naszych pytań odpowie audyt. Uznaliśmy, że w pierwszej kolejności należy wszystko dokładnie przeanalizować, dlatego nie komentujemy obecnej kondycji spółki i nie informujemy o zadłużeniu, żeby nie wprowadzać w błąd opinii publicznej. Spółka została objęta nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i wszystkim nam zależy na jak najszybszym wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji – powiedział Mariusz Królikowski, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Krezus S. A.

 

Spółka nie wyklucza złożenia odpowiednich zawiadomień, gdy pojawią się pierwsze wyniki audytu. W planach jest również zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które pozwoli ustalić, kto jest obecnie akcjonariuszem oraz zaprezentować raport o sytuacji w spółce.

 

Kontakt dla mediów i akcjonariuszy

Anna Janocha

Communications Manager

600 660 885

anna.janocha@dwapiar.pl

 

31102018_Audyt prawno-gospodarczy w Krezus SA_IP