Posted by & filed under Raporty Spółki.

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu „Emitent” przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta „NWZ”, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku o godzinie 11.00 w Toruniu przy ulicy Płaskiej 23 B.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje dotyczące NWZ są dostępne na stronie internetowej: www.krezus.com

Ogloszenie_i_porzadek_obrad_NWZ_30-11-2018

 

Link do pełnej wersji raportu