Profil Krezus S.A.

Krezus S.A. to jedna z najbardziej zyskownych spółek warszawskiego parkietu i najlepsza spółka GPW według Rankingu TSR 2010-2012.

 

Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu istnieje na polskim rynku od 1994 roku, a jej akcje zostały wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych w 1997 roku. W pierwszych latach działalności spółka pełniła rolę funduszu restrukturyzacyjnego, później skoncentrowała się na realizacji różnego rodzaju projektów inwestycyjnych. Do końca 2012 roku działalność spółki podlegała pod umocowania ustawy o funduszach inwestycyjnych, która przestała obowiązywać z początkiem 2013 roku. W związku z tym spółka zmieniła nazwę z NFI Krezus S.A. na nazwę skróconą: Krezus S.A.

 

Z punktu widzenia strategicznego spółka przeszła zasadnicze zmiany w 2015 roku. Zmianie uległa osoba zajmująca stanowisko prezesa zarządu, które objął Jacek Ptaszek. Wcześniej tę funkcję pełnili Małgorzata Krauze, Wiesław Jakubowski (od 2011) oraz Paweł Konzal (od 2013). Zmienił się także profil działalności firmy, która obecnie koncentruje się na handlu złomem metali i metali kolorowych oraz inwestycjach w odnawialne źródła energii.

 

W ostatnich latach Spółka prowadziła działalność poszukiwawczą, a także wydobycia i sprzedaży surowców mineralnych oraz odsprzedaży koncesji wydobywczych dotyczących złota oraz boksytów. Działalność prowadzona była głównie w Republice Gwinei.

 

Wcześniejsza działalność spółki związana była z rynkiem papierów wartościowych. W głównej mierze koncentrowała się na:
– nabywaniu papierów wartościowych Skarbu Państwa,
– obejmowaniu a także nabywaniu akcji oraz udziałów lub innych papierów wartościowych,
– rozporządzaniu papierami wartościowymi, udziałami oraz akcjami,
– udzielaniu kredytów oraz zaciąganiu pożyczek.