Kontakt

Krezus Spółka Akcyjna

 

ul. Płaska 23 B

87-100 Toruń, Polska

 

NIP 526-10-32-881

REGON 011154542

BDO 000024539

 

Sąd Rejonowy w Toruniu

VII Wydział Gospodarczy

KRS 0000012206

Kapitał zakładowy 5 470 299,20 zł

(wpłacony w całości)

 

e-mail: biuro@krezus.com