Ołów

Ołów (Pb) jest miękkim metalem barwy niebieskawoszarej. Czysty ołów pokrywa się na powietrzu warstwą wodorotlenku i węglanu. Halogenki (PbCl2, PbBr2, PbI2) oraz siarczan są trudno rozpuszczalne, z tego względu ołów praktycznie nie roztwarza się w rozcieńczonych kwasach siarkowym, chlorowodorowym, bromowodorowym i jodowodorowym.

 

Ołów występuje w skorupie ziemskiej w ilości 0,6 ppm. Najważniejszymi minerałami ołowiu są:galena, anglezyt, cerusyt, piromorfit i mimetezyt.

 

Światowe zasoby ołowiu można okreslić na nastpujacych poziomach (w tys. ton):

– Europa 10 000

– Azja 3 755

– Ameryka 41 280

– Afryka 6 270

– Australia  11 000

 

Ołów znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle. Stosowany jest do produkcji:

– płyt akumulatorowych, baterii

– kabli, rur

– spoiw lutowniczych

– amunicji (rdzeni pocisków), śrutu myśliwskiego i do wiatrówek

– balastu

– farb – białych i czerwonych

– szkła ołowiowego „kryształowego”

– w przemyśle drukarskim do wyrobu stopu czcionek

– do wykładania komór, wież i wanien przy produkcji kwasu siarkowego

– stosuje się go jako ekrany zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim i promieniowaniem gamma

 

źródło Wikipedia