OKRESY ZAMKNIĘTE

 

okresy zamknięte

2018

Harmonogram publikacji sprawozdań finansowych w 2018 roku wraz z przypadającymi okresami zamkniętymi:

1. Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2017 rok

(data publikacji raportów 08-03-2018) –

okres zamknięty od 06 lutego 2018 do 08 marca 2018 roku,

2. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2018 roku (data publikacji raportu 24-04-2018) –

okres zamknięty od 25 marca 2018 do 24 kwietnia 2018 roku,

– za III kwartał 2018 roku (data publikacji raportu 14-11-2018) –

okres zamknięty od 15 października 2018 do 14 listopada 2018 roku,

3. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny

(data publikacji raportu 31-08-2018) –

okres zamknięty od 1 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2018 roku

okresy zamknięte

2017

Harmonogram publikacji sprawozdań finansowych w 2017 roku wraz z przypadającymi okresami zamkniętymi:

1. Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2016 rok

(data publikacji raportów 21-03-2017) –

okres zamknięty od 20 lutego 2017 do 21 marca 2017 roku,

2. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2017 roku (data publikacji raportu 15-05-2017) –

okres zamknięty od 16 kwietnia 2017 do 15 maja 2017 roku,

– za III kwartał 2017 roku (data publikacji raportu 14-11-2017) –

okres zamknięty od 16 października 2017 do 14 listopada 2017 roku,

3. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny

(data publikacji raportu 31-08-2017) –

okres zamknięty od 2 sierpnia 2017 do 31 sierpnia 2017 roku

okresy zamknięte

2016

Harmonogram publikacji sprawozdań finansowych w 2016 roku wraz z przypadającymi okresami zamkniętymi:

1. Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2015 rok

(data publikacji raportów 21-03-2016) –

okres zamknięty od 21 stycznia 2016 do 21 marca 2016 roku,

2.  Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
– za I kwartał 2016 roku (data publikacji raportu 29-04-2016) –

okres zamknięty od 15 kwietnia 2016 do 29 kwietnia 2016 roku,
–  za III kwartał 2016 roku (data publikacji raportu 14-11-2016) –

okres zamknięty od 31 października 2016 do 14 listopada 2016 roku,

3. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny

(data publikacji raportu 31-08-2016) –

okres zamknięty od 31 lipca 2016 do 31 sierpnia 2016 roku.

okresy zamknięte

2015

Harmonogram publikacji sprawozdań finansowych w 2015 roku wraz z przypadającymi okresami zamkniętymi:

1. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (SA-QS):

– za I kwartał 2015 roku (data publikacji raportu 15.05.2015) –

okres zamknięty od 1 maja 2015 do 15 maja 2015 roku,

– za III kwartał 2015 roku (data publikacji raportu 12.11.2015) –

okres zamknięty od 29 października 2015 do 12 listopada 2015 roku,

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PS) (data publikacji raportu 27.08.2015) –

okres zamknięty od 27 lipca 2015 do 27 sierpnia 2015 roku,

3. Raport roczny jednostkowy (SA-R) (data publikacji raportu 18.02.2015) – okres zamknięty od 18 grudnia 2014 do 18 lutego 2015 roku,

4. Raport roczny skonsolidowany (SA-RS) (data publikacji raportu 18.02.2015) –

okres zamknięty od 18 grudnia 2014 do 18 lutego 2015 roku.

okresy zamknięte

2014

Harmonogram publikacji sprawozdań finansowych w 2014 roku wraz z przypadającymi okresami zamkniętymi:

1. Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 roku (tj. za IV kwartał roku obrotowego) – data publikacji 14 lutego 2014 roku –

okres zamknięty – od 31 stycznia do 14 lutego 2014 roku,

2. Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku (tj. za V kwartał roku obrotowego) – data publikacji 15 maja 2014 roku –

okres zamknięty – od 1 maja do 15 maja 2014 roku,

3. Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za II kwartał 2014 roku (tj. za VI kwartał roku obrotowego) – data publikacji 14 sierpnia 2014 roku –

okres zamknięty od 31 lipca do 14 sierpnia 2014 roku,

4. Skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku (tj. za VII kwartał roku obrotowego) – data publikacji 14 listopada 2014 roku –

okres zamknięty od 31 października do 14 listopada 2014 roku.

okresy zamknięte

2013

Harmonogram publikacji sprawozdań finansowych w 2013 roku wraz z przypadającymi okresami zamkniętymi:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe Spółki:

– za I kwartał 2013 roku – data publikacji 15 maja 2013 roku –

okres zamknięty od 1 maja 2013 roku do 15 maja 2013 roku,
– za III kwartał 2013 roku – data publikacji 14 listopada 2013 roku –

okres zamknięty od 31 październik 2013 roku do 14 listopada 2013 roku,

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 roku – data publikacji 31 sierpnia 2013 roku –

okres zamknięty od 31 lipca 2013 roku do 31 sierpnia 2013 roku,

3. Jednostkowy raport roczny za 2012 rok – data publikacji 21 marzec 2013 roku –

okres zamknięty od 21 stycznia 2013 roku do 21 marca 2012 roku,

4. Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok – data publikacji 21 marzec 2013 rok –

okres zamknięty od 21 stycznia 2013 roku do 21 marca 2013 roku.