RAPORTY BIEŻĄCE

 

Raporty bieżące

2017

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

sierpień

wrzesień

pażdziernik

grudzień

19-01-2017

Wykaz wszystkich informacji przekazywanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2016 roku

Raport bieżący 1/2017

19-01-2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raport bieżący 2/2017

06-03-2017

Przystąpienie do negocjacji sprzedaży udziałów spółki zależnej

Raport bieżący 3/2017

07-03-2017

Podpisanie Listu Intencyjnego

Raport bieżący 4/2017

13-03-2017

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 5/2017

15-03-2017

Zakończenie badania due diligence

Raport bieżący 6/2017

17-03-2017

Zbycie udziałów w spółce Gold Investments Sp. z o.o. oraz nabycie udziałów w spółce Jazon Sp. z o.o.

Raport bieżący 7/2017

04-04-2017

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący 8/2017

29-05-2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący 9/2017

30-05-2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

Raport bieżący 10/2017

30-05-2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

Raport bieżący 11/2017

30-05-2017

Zmiany w Statucie Spółki Krezus S.A.

Raport bieżący 12/2017

27-06-2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku

Raport bieżący 13/2017

27-06-2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A.

Raport bieżący 14/2017

27-07-2017

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

RB 15/2017

04-09-2017

Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący 16/2017

20-09-2017

Przystąpienie do negocjacji z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący 17/2017

21-09-2017

Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący 18/2017

22-09-2017

Zawarcie przez Emitenta umowy szczegółowej z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący 19/2017

22-09-2017

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Emitenta

Raport bieżący 20/2017

02-10-2017

Ogłoszenie wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga I Wydział Cywilny w Warszawie w sprawie nakazu zapłaty na rzecz Emitenta

Raport bieżący 21/2017

04-10-2017

Podpisanie kontraktu na dostawę złomu mosiądzu z firmą Nord-Schrott International GmbH

Raport bieżący 22/2017

06-10-2017

Podpisanie kolejnego kontraktu na dostawę złomu mosiądzu z firmą Nord-Schrott International GmbH

Raport bieżący 23/2017

06-10-2017

Przystąpienie do negocjacji w związku z zakupem udziałów w nieruchomości

Raport bieżący 24/2017

06-10-2017

Podpisanie zamówienia na dostawę mosiądzu M-63 poamortyzacyjnego z firmą BI-MET Sp. z o.o.

Raport bieżący 25/2017

06-10-2017

Korekta raportu bieżącego 25/2017 z dnia 06-10-2017

Raport bieżący 26/2017

10-10-2017

Kolejny kontrakt na dostawę złomu mosiądzu z firmą Nord-Schrott International GmbH

Raport bieżący 27/2017

11-10-2017

Podpisanie umowy szczegółowej z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący 28/2017

18-10-2017

Zakończenie negocjacji z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący 29/2017

18-10-2017

Zawarcie dodatkowej umowy szczegółowej z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący 30/2017

20-10-2017

Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący 31/2017

26-10-2017

Uzgodnienie warunków zakupu nieruchomości przy ul. Płaskiej w Toruniu

Raport bieżący 32/2017

01-12-2017

Podpisanie dodatkowej szczegółowej umowy z KGHM Metraco S.A

Raport bieżący 46/2017

01-12-2017

Dokonanie przedpłaty zakupu nieruchomości

Raport bieżący 47/2017

04-12-2017

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 48/2017

Raporty bieżące

2016

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

04-01-2016

Zawarcie przez Emitenta umowy szczegółowej z firmą Metraco S.A.

Raport bieżący 1/2016

07-01-2016

Zawarcie umowy z Rally Service Slovakia s.r.o

Raport bieżący 2/2016

08-01-2016

Wykaz wszystkich informacji przekazywanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2015 roku

Raport bieżący 3/2016

08-01-2016

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący 4/2016

16-02-2016

Rezygnacja z projektu poszukiwania i wydobycia złota oraz boksytów na terenie Gwinei

Raport bieżący 5/2016

24-02-2016

Przystąpienie do negocjacji z KMGroup spol. s.r.o. oraz KOVOZBER spol. s.r.o.

Raport bieżący 6/2016

02-03-2016

Otwarcie biura na Słowacji

Raport bieżący 7/2016

02-03-2016

Zawarcie umowy z KMGroup Trade spol. s.r.o.

Raport bieżący 8/2016

02-03-2016

Zawarcie umowy z KMGroup spol. s.r.o.

Raport bieżący 9/2016

02-03-2016

Przystąpienie do negocjacji z Simac-scrap s.r.o. oraz IPW spol. s.r.o

Raport bieżący 10/2016

03-03-2016

Przystąpienie do negocjacji z Windprojekt Sp. z o.o. Sp.k.

Raport bieżący 11/2016

08-03-2016

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Raport bieżący 12/2016

08-03-2016

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Raport bieżący 13/2016

08-03-2016

Nabycie udziałów w spółce EW Greenfield 5 Sp. z o.o. oraz zawarcie porozumienia w sprawie nabycia projektu farm wiatrowych Moszczenica oraz Piona II

Raport bieżący 14/2016

15-03-2016

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący 15/2016

24-03-2016

Informacja przekazana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 16/2016

01-04-2016

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący 17/2016

07-04-2016

Informacja przekazana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 18/2016

08-04-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 19/2016

08-04-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 20/2016

13-04-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 21/2016

13-04-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżacy 22/2016

13-04-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 23/2016

15-04-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 24/2016

18-04-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 25/2016

21-04-2016

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Emitenta

Raport bieżący 26/2016

01-05-2016

Zawarcie umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia

Raport bieżący 27/2016

04-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 28/2016

05-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 29/2016

06-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 30/2016

09-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 31/2016

10-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 32/2016

11-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 33/2016

12-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 34/2016

13-05-2016

Krezus S.A. oficjalnym Partnerem 73 Rajdu Polski

Raport bieżący 35/2016

16-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 36/2016

17-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 37/2016

18-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 38/2016

20-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

39/2016

23-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

40/2016

24-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

41/2016

25-05-2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

42/2016

25-05-2016

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

43/2016

25-05-2016

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Krezus S.A.

44/2016

25-05-2016

Wybór biegłego rewidenta

45/2016

25-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

46/2016

27-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

47/2016

27-05-2016

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Krezus S.A.

48/2016

30-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

49/2016

02-06-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

50/2016

03-06-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

51/2016

06-06-2016

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. na wniosek Akcjonariusza

52/2016

06-06-2016

Proponowane zmiany Statutu Spółki Krezus S.A.

53/2016

06-06-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

54/2016

10-06-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

55/2016

16-06-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

56/2016

29-06-2016

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

57/2016

29-062016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A.

58/2016

07-07-2016

Otrzymanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

59/2016

22-08-2016

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 60/2016

28-10-2016

Zawarcie umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia

Raport bieżący RB 61/2016

28-10-2016

Zawarcie umowy pożyczki oraz umowy cessio in solutum

Raport bieżący RB 62/2016

03-11-2016

Sprzedaż udziałów EW GREENFIELD 5 Sp. z o.o.

Raport bieżący 63/2016

03-11-2016

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za zwolnienie z długu (datio in solutum)

Raport bieżący 64/2016

23-12-2016

Zbycie przez Emitenta udziałów w Spółce zależnej

Raport bieżący 65/2016

27-12-2016

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 66/2016

27-12-2016

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 67/2016

28-12-2016

Korekta raportu bieżącego 64/2016 z 3 listopada 2016 roku

Raport bieżący 64/2016/K

Raporty bieżące

2015

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

07-01-2015

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie

Raport bieżący 1/2015

16-01-2015

Wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2014 roku

Raport bieżący 2/2015

20-01-2015

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Raport bieżący 3/2015

06-02-2015

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 4/2015

13-02-2015

Powołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Raport bieżący 5/2015

18-02-2015

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie

Raport bieżący 6/2015

10-03-2015

Blokada rachunków papierów wartościowych Emitenta

Raport bieżący 7/2015

11-03-2015

Wygaśnięcie blokady rachunków papierów wartościowych Emitenta

Raport bieżący 8/2015

18-03-2015

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie

Raport bieżący 9/2015

07-04-2015

Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 10/2015

29-04-2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus S.A.

Raport bieżący 11/2015

29-04-2015

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus S.A.

Raport bieżący 12/2015

18-05-2015

Powołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Raport bieżący 13/2015

29-05-2015

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

Raport bieżący 14/2015

29-05-2015

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

Raport bieżący 15/2015

29-05-2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A.

Raport bieżący 16/2015

12-06-2015

Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza przekazane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 17/2015

26-06-2015

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A. po wznowieniu obrad w dniu 26 czerwca 2015 roku

Raport bieżący 18/2015

26-06-2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A. po wznowieniu obrad w dniu 26 czerwca 2015 roku

Raport bieżący 19/2015

13-07-2015

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący 20/2015

15-07-2015

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 21/2015

27-07-2015

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Emitenta

Raport bieżący 22/2015

14-09-2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krezus S.A.

Raport bieżący 23/2015

14-09-2015

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus S.A.

Raport bieżący 24/2015

07-10-2015

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Emitenta

Raport bieżący 25/2015

13-10-2015

Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależne

Raport bieżący 26/2015

13-10-2015

Zbycie udziałów w Spółce

Raport bieżący 27/2015

14-10-2015

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

Raport bieżący 28/2015

14-10-2015

Data: 14-10-2015 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A.

Raport bieżący 29/2015

14-10-2015

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Raport bieżący 30/2015

14-10-2015

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Raport bieżący 31/2015

14-10-2015

Odwołanie i powołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Raport bieżący 32/2015

15-10-2015

Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

Raport bieżący 33/2015

21-10-2015

Zmiana adresu siedziby Spółki

Raport bieżący 34/2015

21-10-2015

Zmiana w zakresie Prokury

Raport bieżący 35/2015

22-10-2015

Zawarcie umowy ramowej z Metraco S.A.

Raport bieżący 36/2015

23-10-2015

Zawarcie umowy sprzedaży złomów z Walcownią Metali „DZIEDZICE” S.A.

Raport bieżący 37/2015

29-10-2015

Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy w zakresie dostaw złomów aluminiowych

Raport bieżący 38/2015

02-11-2015

Uzupełnienie do raportu bieżącego 31/2015 z dnia 15 października 2015 roku

Raport bieżący 39/2015

02-11-2015

Przystąpienie Emitenta do negocjacji z firmą Coface Poland Factoring Sp. z o.o.

Raport bieżący 40/2015

02-11-2015

Zawarcie przez Emitenta umowy współpracy ze Spółką KARO-BHZ Sp. z o.o.

Raport bieżący 41/2015

03-11-2015

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 42/2015

10-11-2015

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 43/2015

16-11-2015

Przystąpienie do negocjacji z firmą Metraco S.A.

Raport bieżący 44/2015

26-11-2015

Podpisanie przez Emitenta umów na dostawy złomu

Raport bieżący 45/2015

09-12-2015

Przystąpienie do negocjacji z firmą VSZ KGOKOR LIMITED

Raport bieżący 46/2015

12-12-2015

Podpisanie umowy z firmą VSZ KGOKOR LIMITED

Raport bieżący 47/2015

18-12-2015

Podpisanie umowy faktoringowej z firmą Coface Poland Factoring Sp. z o.o.

Raport bieżący 48/2015

21-12-2015

Korekta raportu 48/2015 z dnia 18-12-2015 roku

Raport bieżący 49/2015/K

30-12-2015

Zawarcie Umowy szczegółowej z Metraco S.A.

Raport bieżący 50/2015

30-12-2015

Zawarcie umowy z KMGroup spol. s.r.o.

Raport bieżący 51/2015

31-12-2015

Zawarcie umowy z VSZ KGOKOR LIMITED

Raport bieżący 52/2015

Raporty bieżące

2014

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

08-01-2014

Wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

Raport bieżący 1/2014

21-01-2014

Informacja od spółki współzależnej

Raport bieżący 2/2014

30-01-2014

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący 3/2014

14-03-2014

Krezus SA wprowadza mozliwosc zdalnego uczestnictwa akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach

Raport bieżący 4/2014

18-04-2014

Korekta skonsolidowanego raportu śródrocznego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r.

Raport bieżący 5/2014/K

18-04-2014

Korekta skonsolidowanego raportu śródrocznego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Raport bieżący 6/2014/K

30-05-2014

Zmiany w organach spółki zależnej Krezus Mining Guinee S.A. Data: 30-05-2014

Raport bieżący 7/2014

30-05-2014

Zmiany w organach spółki zależnej Krezus Exploration Guinee S.A.

Raport bieżący 8/2014

07-08-2014

Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 9/2014

16-10-2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus S.A.

Raport bieżący 10/2014

16-10-2014

Proponowanie zmiany statutu Spółki Krezus S.A.

Raport bieżący 11/2014

16-10-2014

Projekty uchwał na NWZA Krezus S.A.

Raport bieżący 12/2014

05-11-2014

Powołanie Prokurenta Spółki

Raport bieżący 13/2014

06-11-2014

Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Raport bieżący 14/2014

13-11-2014

Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Krezus S.A.

Raport bieżący 15/2014

13-11-2014

Treść uchwał podjętych przez NWZA Krezus S.A.

Raport bieżący 16/2014

26-11-2014

Streszczenie raportu z przebiegu prac w rejonie Boffa

Raport bieżący 17/2014

26-11-2014

Streszczenie raportu z przebiegu prac w rejonie Mandiana

Raport bieżący 18/2014

Raporty bieżące

2013

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

04-01-2013

Wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Raport bieżący 1/2013

29-01-2013

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Raport bieżący 2/2013

05-02-2013

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Raport bieżący 3/2013

11-02-2013

Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

Raport bieżący 4/2013

11-02-2013

Zakup udziałów w spółce indonezyjskiej przez Emitenta

Raport bieżący 5/2013

15-02-2013

Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

Raport bieżący 6/2013

20-02-2013

Związanie zależnej spółki akcyjnej KREZUS MINING GUINEE SA w Republice Gwinei przez Emitenta

Raport bieżący 7/2013

20-02-2013

Związanie zależnej spółki akcyjnej KREZUS EXPLORATION GUINEE SA w Republice Gwinei przez Emitenta

Raport bieżący 8/2013

27-02-2013

Odwołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Raport bieżący 9/2013

27-02-2013

Powołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Raport bieżący 10/2013

28-02-2013

Ustanowienie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Raport bieżący 11/2013

21-03-2013

Zakup udziałów przez Emitenta

Raport bieżący 12/2013

26-04-2013

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 13/2013

31-05-2013

Podpisanie listu intencyjnego przez Emitenta

Raport bieżący 14/2013

02-06-2013

Ogłoszenie i porządek obraz ZWZA Krezus S.A.

Raport bieżący 15/2013

02-06-2013

Proponowane zmiany Statutu Spółki Krezus S.A.

Raport bieżący 16/2013

02-06-2013

Projekty uchwał na ZWZA Krezus S.A.

Raport bieżący 17/2013

05-06-2013

Przyjęcie nowej strategii Krezus S.A.

Raport bieżący 18/2013

28-06-2013

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Krezus S.A.

Raport bieżący 19/2013

03-07-2013

Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Krezus S.A.

Raport bieżący 20/2013

08-07-2013

Otrzymanie koncesji na poszukiwanie złota przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący 21/2013

08-07-2013

Otrzymanie koncesji na poszukiwanie boksytów przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący 22/2013

11-07-2013

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 23/2013

31-07-2013

Korekta raportu bieżącego nr 20/2013

Raport bieżący 20/2013/K

31-07-2013

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący 24/2013

05-08-2013

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 25/2013

24-10-2013

Przekazanie akcji spółki zależnej przez Emitenta

Raport bieżący 26/2013

24-10-2013

Przekazanie akcji spółki zależnej przez Emitenta

Raport bieżący 27/2013

22-11-2013

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta

Raport bieżący 28/2013

29-11-2013

Zawarcie umowy przyrzeczenia sprzedaży wszystkich udziałów w spółce indonezyjskiej zależnej od Emitenta

Raport bieżący 29/2013

30-12-2013

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący 31/2013

Raporty bieżące

2012

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

03-01-2012

Wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Raport bieżący 1/2012

04-01-2012

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Raport bieżący 2/2012

23-02-2012

Zawiadomienie o podpisaniu listu intencyjnego przez spółke zależną

Raport bieżący 3/2012

28-02-2012

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 4/2012

20-03-2012

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 5/2012

26-03-2012

Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji NFI Krezus S.A. w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 6/2012

26-03-2012

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 7/2012

27-03-2012

Korekta raportu bieżącego 6/2012

Raport bieżący 6/2012/K

02-04-2012

Zawiadomienie o podpisaniu aneksu do Listu Intencyjnego przez spółkę zależną

Raport bieżący 8/2012

26-04-2012

Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy franczyzowej przez spółkę zależną

Raport bieżący 9/2012

26-04-2012

Zawiadomienie o zawarciu warunkowej umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną

Raport bieżący 10/2012

25-05-2012

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 11/2012

03-10-2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NFI Krezus S.A.

Raport bieżacy 12/2012

03-10-2012

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI Krezus S.A.

Raport bieżacy 13/2012

31-10-2012

Treść uchwał podjętych przez ZWZA NFI Krezus S.A. w dniu 30 października 2012 roku

Raport bieżacy 14/2012

01-11-2012

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 15/2012

01-11-2012

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 16/2012

06-11-2012

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA NFI Krezus S.A. w dniu 30 października 2012 roku

Raport bieżący 17/2012