RAPORTY BIEŻĄCE

 

Raporty bieżące

2017

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Pażdziernik

Listopad

Grudzień

19-01-2017

Wykaz wszystkich informacji przekazywanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2016 roku

Raport bieżący 1/2017

19-01-2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raport bieżący 2/2017

06-03-2017

Przystąpienie do negocjacji sprzedaży udziałów spółki zależnej

Raport bieżący 3/2017

07-03-2017

Podpisanie Listu Intencyjnego

Raport bieżący 4/2017

13-03-2017

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 5/2017

15-03-2017

Zakończenie badania due diligence

Raport bieżący 6/2017

17-03-2017

Zbycie udziałów w spółce Gold Investments Sp. z o.o. oraz nabycie udziałów w spółce Jazon Sp. z o.o.

Raport bieżący 7/2017

04-04-2017

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący 8/2017

29-05-2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący 9/2017

30-05-2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

Raport bieżący 10/2017

30-05-2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

Raport bieżący 11/2017

30-05-2017

Zmiany w Statucie Spółki Krezus S.A.

Raport bieżący 12/2017

27-06-2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku

Raport bieżący 13/2017

27-06-2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A.

Raport bieżący 14/2017

27-07-2017

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

RB 15/2017

04-09-2017

Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący 16/2017

20-09-2017

Przystąpienie do negocjacji z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący 17/2017

21-09-2017

Informacja uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący 18/2017

22-09-2017

Zawarcie przez Emitenta umowy szczegółowej z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący 19/2017

22-09-2017

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Emitenta

Raport bieżący 20/2017

02-10-2017

Ogłoszenie wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga I Wydział Cywilny w Warszawie w sprawie nakazu zapłaty na rzecz Emitenta

Raport bieżący 21/2017

04-10-2017

Podpisanie kontraktu na dostawę złomu mosiądzu z firmą Nord-Schrott International GmbH

Raport bieżący 22/2017

06-10-2017

Podpisanie kolejnego kontraktu na dostawę złomu mosiądzu z firmą Nord-Schrott International GmbH

Raport bieżący 23/2017

06-10-2017

Przystąpienie do negocjacji w związku z zakupem udziałów w nieruchomości

Raport bieżący 24/2017

06-10-2017

Podpisanie zamówienia na dostawę mosiądzu M-63 poamortyzacyjnego z firmą BI-MET Sp. z o.o.

Raport bieżący 25/2017

06-10-2017

Korekta raportu bieżącego 25/2017 z dnia 06-10-2017

Raport bieżący 26/2017

10-10-2017

Kolejny kontrakt na dostawę złomu mosiądzu z firmą Nord-Schrott International GmbH

Raport bieżący 27/2017

11-10-2017

Podpisanie umowy szczegółowej z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący 28/2017

18-10-2017

Zakończenie negocjacji z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący 29/2017

18-10-2017

Zawarcie dodatkowej umowy szczegółowej z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący 30/2017

20-10-2017

Powołanie Komitetu Audytu

Raport bieżący 31/2017

26-10-2017

Uzgodnienie warunków zakupu nieruchomości przy ul. Płaskiej w Toruniu

Raport bieżący 32/2017

03-11-2017

Wybór oferty na zakup linii technologicznych

Raport bieżący 33/2017

03-11-2017

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Płaskiej 23B

Raport bieżący 34/2017

03-11-2017

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości na ul. Płaskiej 23A

Raport bieżący 35/2017

06-11-2017

Podpisanie dodatkowej umowy szczegółowej z KGHM Metraco S.A

Raport bieżący 36/2017

07-11-2017

Otrzymanie zamówienia z firmy POLCOPPER Sp. z o.o.

Raport bieżący 37/2017

07-11-2017

Złożenie zamówienia do firmy KM Group spol. s.r.o.

Raport bieżący 38/2017

07-11-2017

Korekta raportu bieżącego 37/2017 z dnia 07-11-2017

Raport bieżący 39/2017/K

09-11-2017

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 40/2017

09-11-2017

Powołanie spółki celowej Krezus Port Szałkowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

Raport bieżący 41/2017

09-11-2017

Podpisanie umowy z firmą Globodera Group s.r.o. na zakup linii technologicznej

Raport bieżący 42/2017

10-11-2017

Powołanie spółki celowej Krezus Centrum Recyklingowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

Raport bieżący 43/2017

13-11-2017

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący 44/2017

16-11-2017

Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej

Raport bieżący 45/2017

01-12-2017

Podpisanie dodatkowej szczegółowej umowy z KGHM Metraco S.A

Raport bieżący 46/2017

01-12-2017

Dokonanie przedpłaty zakupu nieruchomości

Raport bieżący 47/2017

04-12-2017

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 48/2017

18-12-2017

Przystąpienie do rozmów o współpracy z Carlex Design z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Raport bieżący 49/2017

18-12-2017

Przystąpienie do negocjacji z KGHM Metraco SA

Raport bieżący 50/2017

18-12-2017

Zakup nieruchomości przez spółkę Krezus Centrum Recyklingu Sp z o.o., Sp.k.

Raport bieżący 51/2017

18-12-2017

Korekta raportu bieżącego nr 49/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku

Raport bieżący 52/2017/K

22-12-2017

Podpisanie dodatkowej szczegółowej umowy z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący 53/2017

29-12-2017

Realizacja zobowiązań z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący 54/2017

Raporty bieżące

2016

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

04-01-2016

Zawarcie przez Emitenta umowy szczegółowej z firmą Metraco S.A.

Raport bieżący 1/2016

07-01-2016

Zawarcie umowy z Rally Service Slovakia s.r.o

Raport bieżący 2/2016

08-01-2016

Wykaz wszystkich informacji przekazywanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2015 roku

Raport bieżący 3/2016

08-01-2016

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący 4/2016

16-02-2016

Rezygnacja z projektu poszukiwania i wydobycia złota oraz boksytów na terenie Gwinei

Raport bieżący 5/2016

24-02-2016

Przystąpienie do negocjacji z KMGroup spol. s.r.o. oraz KOVOZBER spol. s.r.o.

Raport bieżący 6/2016

02-03-2016

Otwarcie biura na Słowacji

Raport bieżący 7/2016

02-03-2016

Zawarcie umowy z KMGroup Trade spol. s.r.o.

Raport bieżący 8/2016

02-03-2016

Zawarcie umowy z KMGroup spol. s.r.o.

Raport bieżący 9/2016

02-03-2016

Przystąpienie do negocjacji z Simac-scrap s.r.o. oraz IPW spol. s.r.o

Raport bieżący 10/2016

03-03-2016

Przystąpienie do negocjacji z Windprojekt Sp. z o.o. Sp.k.

Raport bieżący 11/2016

08-03-2016

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Raport bieżący 12/2016

08-03-2016

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Raport bieżący 13/2016

08-03-2016

Nabycie udziałów w spółce EW Greenfield 5 Sp. z o.o. oraz zawarcie porozumienia w sprawie nabycia projektu farm wiatrowych Moszczenica oraz Piona II

Raport bieżący 14/2016

15-03-2016

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący 15/2016

24-03-2016

Informacja przekazana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 16/2016

01-04-2016

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący 17/2016

07-04-2016

Informacja przekazana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 18/2016

08-04-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 19/2016

08-04-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 20/2016

13-04-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 21/2016

13-04-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżacy 22/2016

13-04-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 23/2016

15-04-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 24/2016

18-04-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 25/2016

21-04-2016

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Emitenta

Raport bieżący 26/2016

01-05-2016

Zawarcie umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia

Raport bieżący 27/2016

04-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 28/2016

05-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 29/2016

06-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 30/2016

09-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 31/2016

10-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 32/2016

11-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 33/2016

12-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 34/2016

13-05-2016

Krezus S.A. oficjalnym Partnerem 73 Rajdu Polski

Raport bieżący 35/2016

16-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 36/2016

17-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 37/2016

18-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 38/2016

20-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

39/2016

23-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

40/2016

24-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

41/2016

25-05-2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

42/2016

25-05-2016

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

43/2016

25-05-2016

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Krezus S.A.

44/2016

25-05-2016

Wybór biegłego rewidenta

45/2016

25-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

46/2016

27-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

47/2016

27-05-2016

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Krezus S.A.

48/2016

30-05-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

49/2016

02-06-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

50/2016

03-06-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

51/2016

06-06-2016

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. na wniosek Akcjonariusza

52/2016

06-06-2016

Proponowane zmiany Statutu Spółki Krezus S.A.

53/2016

06-06-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

54/2016

10-06-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

55/2016

16-06-2016

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

56/2016

29-06-2016

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

57/2016

29-062016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A.

58/2016

07-07-2016

Otrzymanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

59/2016

22-08-2016

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 60/2016

28-10-2016

Zawarcie umowy o wspólną realizację przedsięwzięcia

Raport bieżący RB 61/2016

28-10-2016

Zawarcie umowy pożyczki oraz umowy cessio in solutum

Raport bieżący RB 62/2016

03-11-2016

Sprzedaż udziałów EW GREENFIELD 5 Sp. z o.o.

Raport bieżący 63/2016

03-11-2016

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za zwolnienie z długu (datio in solutum)

Raport bieżący 64/2016

23-12-2016

Zbycie przez Emitenta udziałów w Spółce zależnej

Raport bieżący 65/2016

27-12-2016

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 66/2016

27-12-2016

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 67/2016

28-12-2016

Korekta raportu bieżącego 64/2016 z 3 listopada 2016 roku

Raport bieżący 64/2016/K

Raporty bieżące

2015

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

07-01-2015

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie

Raport bieżący 1/2015

16-01-2015

Wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2014 roku

Raport bieżący 2/2015

20-01-2015

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Raport bieżący 3/2015

06-02-2015

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 4/2015

13-02-2015

Powołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Raport bieżący 5/2015

18-02-2015

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie

Raport bieżący 6/2015

10-03-2015

Blokada rachunków papierów wartościowych Emitenta

Raport bieżący 7/2015

11-03-2015

Wygaśnięcie blokady rachunków papierów wartościowych Emitenta

Raport bieżący 8/2015

18-03-2015

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie

Raport bieżący 9/2015

07-04-2015

Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 10/2015

29-04-2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus S.A.

Raport bieżący 11/2015

29-04-2015

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krezus S.A.

Raport bieżący 12/2015

18-05-2015

Powołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Raport bieżący 13/2015

29-05-2015

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

Raport bieżący 14/2015

29-05-2015

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

Raport bieżący 15/2015

29-05-2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A.

Raport bieżący 16/2015

12-06-2015

Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza przekazane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 17/2015

26-06-2015

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A. po wznowieniu obrad w dniu 26 czerwca 2015 roku

Raport bieżący 18/2015

26-06-2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A. po wznowieniu obrad w dniu 26 czerwca 2015 roku

Raport bieżący 19/2015

13-07-2015

Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący 20/2015

15-07-2015

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 21/2015

27-07-2015

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Emitenta

Raport bieżący 22/2015

14-09-2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krezus S.A.

Raport bieżący 23/2015

14-09-2015

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus S.A.

Raport bieżący 24/2015

07-10-2015

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Emitenta

Raport bieżący 25/2015

13-10-2015

Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależne

Raport bieżący 26/2015

13-10-2015

Zbycie udziałów w Spółce

Raport bieżący 27/2015

14-10-2015

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

Raport bieżący 28/2015

14-10-2015

Data: 14-10-2015 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A.

Raport bieżący 29/2015

14-10-2015

Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Raport bieżący 30/2015

14-10-2015

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Raport bieżący 31/2015

14-10-2015

Odwołanie i powołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Raport bieżący 32/2015

15-10-2015

Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

Raport bieżący 33/2015

21-10-2015

Zmiana adresu siedziby Spółki

Raport bieżący 34/2015

21-10-2015

Zmiana w zakresie Prokury

Raport bieżący 35/2015

22-10-2015

Zawarcie umowy ramowej z Metraco S.A.

Raport bieżący 36/2015

23-10-2015

Zawarcie umowy sprzedaży złomów z Walcownią Metali „DZIEDZICE” S.A.

Raport bieżący 37/2015

29-10-2015

Zawarcie przez Emitenta umowy o współpracy w zakresie dostaw złomów aluminiowych

Raport bieżący 38/2015

02-11-2015

Uzupełnienie do raportu bieżącego 31/2015 z dnia 15 października 2015 roku

Raport bieżący 39/2015

02-11-2015

Przystąpienie Emitenta do negocjacji z firmą Coface Poland Factoring Sp. z o.o.

Raport bieżący 40/2015

02-11-2015

Zawarcie przez Emitenta umowy współpracy ze Spółką KARO-BHZ Sp. z o.o.

Raport bieżący 41/2015

03-11-2015

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 42/2015

10-11-2015

Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Raport bieżący 43/2015

16-11-2015

Przystąpienie do negocjacji z firmą Metraco S.A.

Raport bieżący 44/2015

26-11-2015

Podpisanie przez Emitenta umów na dostawy złomu

Raport bieżący 45/2015

09-12-2015

Przystąpienie do negocjacji z firmą VSZ KGOKOR LIMITED

Raport bieżący 46/2015

12-12-2015

Podpisanie umowy z firmą VSZ KGOKOR LIMITED

Raport bieżący 47/2015

18-12-2015

Podpisanie umowy faktoringowej z firmą Coface Poland Factoring Sp. z o.o.

Raport bieżący 48/2015

21-12-2015

Korekta raportu 48/2015 z dnia 18-12-2015 roku

Raport bieżący 49/2015/K

30-12-2015

Zawarcie Umowy szczegółowej z Metraco S.A.

Raport bieżący 50/2015

30-12-2015

Zawarcie umowy z KMGroup spol. s.r.o.

Raport bieżący 51/2015

31-12-2015

Zawarcie umowy z VSZ KGOKOR LIMITED

Raport bieżący 52/2015

Raporty bieżące

2014

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

08-01-2014

Wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

Raport bieżący 1/2014

21-01-2014

Informacja od spółki współzależnej

Raport bieżący 2/2014

30-01-2014

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący 3/2014

14-03-2014

Krezus SA wprowadza mozliwosc zdalnego uczestnictwa akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach

Raport bieżący 4/2014

18-04-2014

Korekta skonsolidowanego raportu śródrocznego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r.

Raport bieżący 5/2014/K

18-04-2014

Korekta skonsolidowanego raportu śródrocznego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Raport bieżący 6/2014/K

30-05-2014

Zmiany w organach spółki zależnej Krezus Mining Guinee S.A. Data: 30-05-2014

Raport bieżący 7/2014

30-05-2014

Zmiany w organach spółki zależnej Krezus Exploration Guinee S.A.

Raport bieżący 8/2014

07-08-2014

Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 9/2014

16-10-2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krezus S.A.

Raport bieżący 10/2014

16-10-2014

Proponowanie zmiany statutu Spółki Krezus S.A.

Raport bieżący 11/2014

16-10-2014

Projekty uchwał na NWZA Krezus S.A.

Raport bieżący 12/2014

05-11-2014

Powołanie Prokurenta Spółki

Raport bieżący 13/2014

06-11-2014

Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Raport bieżący 14/2014

13-11-2014

Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Krezus S.A.

Raport bieżący 15/2014

13-11-2014

Treść uchwał podjętych przez NWZA Krezus S.A.

Raport bieżący 16/2014

26-11-2014

Streszczenie raportu z przebiegu prac w rejonie Boffa

Raport bieżący 17/2014

26-11-2014

Streszczenie raportu z przebiegu prac w rejonie Mandiana

Raport bieżący 18/2014

Raporty bieżące

2013

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

04-01-2013

Wykaz wszystkich informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

Raport bieżący 1/2013

29-01-2013

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Raport bieżący 2/2013

05-02-2013

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Raport bieżący 3/2013

11-02-2013

Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

Raport bieżący 4/2013

11-02-2013

Zakup udziałów w spółce indonezyjskiej przez Emitenta

Raport bieżący 5/2013

15-02-2013

Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

Raport bieżący 6/2013

20-02-2013

Związanie zależnej spółki akcyjnej KREZUS MINING GUINEE SA w Republice Gwinei przez Emitenta

Raport bieżący 7/2013

20-02-2013

Związanie zależnej spółki akcyjnej KREZUS EXPLORATION GUINEE SA w Republice Gwinei przez Emitenta

Raport bieżący 8/2013

27-02-2013

Odwołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Raport bieżący 9/2013

27-02-2013

Powołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Raport bieżący 10/2013

28-02-2013

Ustanowienie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Raport bieżący 11/2013

21-03-2013

Zakup udziałów przez Emitenta

Raport bieżący 12/2013

26-04-2013

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 13/2013

31-05-2013

Podpisanie listu intencyjnego przez Emitenta

Raport bieżący 14/2013

02-06-2013

Ogłoszenie i porządek obraz ZWZA Krezus S.A.

Raport bieżący 15/2013

02-06-2013

Proponowane zmiany Statutu Spółki Krezus S.A.

Raport bieżący 16/2013

02-06-2013

Projekty uchwał na ZWZA Krezus S.A.

Raport bieżący 17/2013

05-06-2013

Przyjęcie nowej strategii Krezus S.A.

Raport bieżący 18/2013

28-06-2013

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Krezus S.A.

Raport bieżący 19/2013

03-07-2013

Lista Akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Krezus S.A.

Raport bieżący 20/2013

08-07-2013

Otrzymanie koncesji na poszukiwanie złota przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący 21/2013

08-07-2013

Otrzymanie koncesji na poszukiwanie boksytów przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący 22/2013

11-07-2013

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 23/2013

31-07-2013

Korekta raportu bieżącego nr 20/2013

Raport bieżący 20/2013/K

31-07-2013

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący 24/2013

05-08-2013

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 25/2013

24-10-2013

Przekazanie akcji spółki zależnej przez Emitenta

Raport bieżący 26/2013

24-10-2013

Przekazanie akcji spółki zależnej przez Emitenta

Raport bieżący 27/2013

22-11-2013

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta

Raport bieżący 28/2013

29-11-2013

Zawarcie umowy przyrzeczenia sprzedaży wszystkich udziałów w spółce indonezyjskiej zależnej od Emitenta

Raport bieżący 29/2013

30-12-2013

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący 31/2013

Raporty bieżące

2018

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Pażdziernik

Listopad

Grudzień

03-01-2018

Zakup nieruchomości przez spółkę Krezus Centrum Recyklingu Sp. z o.o., Sp.k. przy ul. Płaskiej nr 23 B

Raport bieżący 1/2018

05-01-2018

Przystąpienie do negocjacji z firmami SUEZ Vyuziti zdroju a.s. z siedzibą w Pradze, Czechy oraz z firmą GLOBODERA Group s.r.o.

Raport bieżący 2/2018

11-01-2018

Terminy przekazania raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący 3/2018

15-01-2018

Złożenie oferty na zakup 100% akcji spółki Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Raport bieżący 4/2018

17-01-2018

Podpisanie umowy kredytu na realizację inwestycji

Raport bieżący 5/2018

18-01-2018

Podpisanie Listu Intencyjnego ze spółką Boryszew S.A. w związku z zakupem 100% akcji spółki Walcownia Metali „Dziedzice” S.A.

Raport bieżący 6/2018

22-01-2018

Podpisanie umowy szczegółowej z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący 7/2018

23-01-2018

Udzielenie pożyczki spółce Krezus Centrum Recyclingu Sp. z o.o., Sp. k.

Raport bieżący 8/2018

30-01-2018

Dokonanie wpłaty na dostawę, montaż i uruchomienie linii technologicznych do recyklingu poużytkowych profili okiennych PCV oraz poużytkowych przewodów miedzianych

Raport bieżący 9/2018

31-01-2018

Rozpoczęcie negocjacji z bankami w związku z zakupem 100% akcji spółki Walcownia Metali „Dziedzice” S.A.

Raport bieżący 10/2018

12-02-2018

Podpisanie kolejnej umowy szczegółowej z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący nr 11/2018

12-02-2018

Podpisanie kontraktu na marzec 2018 na dostawę złomu mosiądzu z firmą Nord-Schrott International GmbH

Raport bieżący nr 12/2018

13-02-2018

Podpisanie umowy trójstronnej przez spółkę zależną

Raport bieżący nr 13/2018

20-02-2018

Zakończenie wstępnych rozmów z Carlex Design

Raport bieżący nr 14/2018

23-02-2018

Zawarcie umowy z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący nr 15/2018

01-03-2018

Złożenie wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Raport bieżący nr 16/2018

07-03-2018

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Emitenta

Raport bieżący nr 17/2018

13-03-2018

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 18/2018

15-03-2018

Podpisanie ostatecznej umowy trójstronnej przez spółkę zależną Krezus Centrum Recyklingowe Sp. z o.o., Sp. k.

Raport bieżący nr 19/2018

15-03-2018

Podpisanie kolejnej umowy szczegółowej z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący nr 20/2018

26-03-2018

Otrzymanie decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach

Raport bieżący nr 21/2018

26-03-2018

Podpisanie zamówienia na dostawę złomu akumulatorów

Raport bieżący nr 22/2018

27-03-2018

Zawarcie umowy na przeprowadzenie prac finansowego due diligence spółki WM „Dziedzice” S.A.

Raport bieżący nr 23/2018

27-03-2018

Zawarcie umowy na przeprowadzenie prac podatkowego due diligence spółki WM „Dziedzice” S.A.

Raport bieżący nr 24/2018

09-05-2018

Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki

Raport bieżący 25/2018

15-05-2018

Informacja dotycząca montażu linii produkcyjnych w spółce Krezus Centrum Recyklingowe Sp. z o.o., Sp.k.

Raport bieżący 26/2018

29-05-2018

Podpisanie aneksu do Listu Intencyjnego

Raport bieżący 27/2018

01-06-2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus Spółki Akcyjnej

Raport bieżący 28/2018

01-06-2018

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

Raport bieżący 29/2018

01-06-2018

Udzielenie spółce Krezus Port Szałkowo Sp. z o.o., Sp. k. pozwolenia na budowę

Raport bieżący 30/2018

06-06-2018

Podpisanie zamówień na dostawę złomu aluminium ze spółką Alumetal Poland Sp. z o.o.

Raport bieżący 31/2018

06-06-2018

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. na wniosek Akcjonariusza

Raport bieżący 32/2018

12-06-2018

Przedłużenie umowy kredytu

Raport bieżący 33/2018

12-06-2018

Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej

Raport bieżący 34/2018

12-06-2018

Korekta raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku

Raport bieżący 35/2018

15-06-2018

Powołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A. na nową kadencję

Raport bieżący 36/2018

19-06-2018

Podpisanie umowy szczegółowej z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący 37/2018

20-06-2018

Dostawa do Krezus Centrum Recyklingowe Sp. z o.o., Sp. k. pierwszej części linii technologicznej do recyklingu poużytkowych przewodów miedzianych

Raport bieżący 38/2018

28-06-2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

Raport bieżący 39/2018

28-06-2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A.

Raport bieżący 40/2018

28-06-2018

Powołanie członków Rady Nadzorczej Krezus S.A. na nową kadencję

Raport bieżący 41/2018

29-06-2018

Przekazanie prawidłowej treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

Raport bieżący 42/2018

05-07-2018

Dostawa do Krezus Centrum Recyklingowe Sp. z o.o., Sp. k. drugiej części linii technologicznej do recyklingu poużytkowych przewodów miedzianych

Raport bieżący 43/2018

10-07-2018

Termin zakończenia prac montażowych linii produkcyjnej do recyklingu poużytkowych kabli miedzianych

Raport bieżący 44/2018

17-07-2018

Zakończenie prac montażowych linii produkcyjnej do recyklingu poużytkowych kabli miedzianych

Raport bieżący 45/2018

18-07-2018

Podpisanie kolejnej umowy szczegółowej z KGHM Metraco S.A.

Raport bieżący 46/2018

18-07-2018

Sprostowanie

Raport bieżący 47/2018

04-08-2018

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 48/2018

04-08-2018

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący 49/2018

06-08-2018

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący 50/2018

06-08-2018

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący 51/2018

17-08-2018

Podpisanie umowy leasingu operacyjnego

Raport bieżący 52/2018

20-08-2018

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji przez Emitenta

Raport bieżący 53/2018

27-08-2018

Rezygnacja z funkcji prokurenta

Raport bieżący 54/2018

30-08-2018

Zakończenie negocjacji

Raport bieżący 55/2018

30-08-2018

Podpisanie aneksu nr 2 do Listu Intencyjnego

Raport bieżący 56/2018

12-10-2018

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący 57/2018

22-10-2018

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Raport bieżący 58/2018

23-10-2018

Rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Raport bieżący 59/2018

23-10-2018

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Raport bieżący 60/2018

23-10-2018

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Raport bieżący 61/2018

23-10-2018

Zmiana na stanowisku Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Raport bieżący 62/2018

23-10-2018

Zmiany w składzie Komitetu Audytu

Raport bieżący 63/2018

25-10-2018

Podpisanie umowy o wykonanie audytu prawno–gospodarczego

Raport bieżący 64/2018

26-10-2018

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący 65/2018

29-10-2018

Zmiana adresu siedziby spółki

Raport bieżący 66/2018

02-11-2018

Wypowiedzenie umowy szczegółowej

Raport bieżący 67/2018

02-11-2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.

Raport bieżący 68/2018

02-11-2018

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

Raport bieżący 69/2018

06-11-2018

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 70/2018

06-11-2018

Odstąpienie od kontraktu

Raport bieżący 71/2018

07-11-2018

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 72/2018

08-11-2018

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 73/2018

08-11-2018

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. na wniosek Akcjonariusza

Raport bieżący 74/2018

09-11-2018

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 75/2018

09-11-2018

Zmieniony porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

Raport bieżący 76/2018

09-11-2018

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 77/2018

09-11-2018

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 78/2018

14-11-2018

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący 79/2018

21-11-2018

Raport bieżący 80/2018

02-12-2018

Informacja dot. raportu z audytu prawno-gospodarczego

Raport bieżący nr 81/2018

02-12-2018

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A. w dniu 30 listopada 2018 roku

Raport bieżący nr 82/2018

02-12-2018

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Krezus S.A.

Raport bieżący nr 83/2018

02-12-2018

Powołanie Zarządu i powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Krezus S.A.

Raport bieżący nr 84/2018

06-12-2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krezus S.A. w dniu 30-11-2018

Raport bieżący nr 85/2018

13-12-2018

Korekta raportu bieżącego nr 85/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku

Raport bieżący nr 86/2018

13-12-2018

Otrzymanie przez Emitenta wypowiedzenia umowy faktoringowej

Raport bieżący nr 87/2018

13-12-2018

Informacja dotycząca wyników audytu prawno-gospodarczego

Raport bieżący nr 88/2018

18-12-2018

Informacja o rozpoczęciu prac nad wznowieniem działalności operacyjnej

Raport bieżący nr 89/2018

20-12-2018

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr 90/2018

Raporty bieżące

2019

Styczeń

04-01-2019

Informacja dotycząca wyników audytu prawno-gospodarczego

Raport bieżacy nr 1/2019