RAPORTY OKRESOWE

 

raporty okresowe

2018

I kwartał

I półrocze

III kwartał

rok

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr I 2018

Wybrane dane finansowe I półrocze 2018

Raport niezależnego biegłego rewidenta JSF

Raport niezależnego biegłego rewidenta SSF

Skonsolidowane półroczne sprawozdanie finansowe Grupy Krezus S.A. 2018

Sprawozdanie z działalności Zarządu za I półrocze 2018 Grupy Krezus S.A.

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr III 2018

raporty okresowe

2017

I kwartał

I półrocze

III kwartał

rok

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr I 2017

Wybrane dane finansowe

Raport biegłego rewidenta

Skonsolidowany raport śródroczny Grupy Krezus S.A.

Sprawodanie z działalności Zarządu Grupy Krezus S.A. oraz oświadczenia

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr III 2017

Wybrane dane finansowe Krezus S.A.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Krezus S.A.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badznia sprawozdania finansowego Krezus S.A.

Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Krezus S.A. i oświadczenia

Wybrane dane finansowe Grupy Krezus S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Krezus S.A.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus S.A.

Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Krezus S.A.

raporty okresowe

2016

I kwartał

I półrocze

III kwartał

rok

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr I 2016

Wybrane dane finansowe

Raport biegłego rewidenta

Skonsolidowany raport śródroczny Grupy Krezus S.A.

Sprawodanie z działalności Zarządu Grupy Krezus S.A. oraz oświadczenia

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr III 2016

Wybrane dane finansowe JSF

Opinia i raport biegłego rewidenta JSF

Jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Krezus S.A.

Wybrane dane finansowe SSF

Opinia i raport biegłego rewidenta SSF

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Krezus

raporty okresowe

2015

I kwartał

I półrocze

III kwartał

rok

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr I 2015

Wybrane dane finansowe

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania Grupy Krezus S.A.

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania Spółki Krezus SA

Skonsolidowany raport śródroczny Grupy Krezus SA

Śródroczne sprawodanie z działalności Zarządu Grupy Krezus SA oraz oświadczenia

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr III 2015

Wybrane dane finansowe Krezus S.A.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Krezus S.A.

Opinia i raport biegłego rewidenta

Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Krezus S.A.

Wybrane dane finansowe Grupy Krezus S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Krezus S.A.

Opinia i raport biegłego rewidenta

Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Krezus S.A.

raporty okresowe

2014

IV kwartał 2013

V kwartał 2013

VI kwartał 2013

VII kwartał 2013

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny Grupy Krezus za VI kwartał 2013 roku

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny Grupy Krezus za V kwartał 2013 roku

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny Grupy Krezus za VI kwartał 2013 roku

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny Grupy Krezus za VII kwartał 2013 roku

raporty okresowe

2013

I kwartał

I półrocze

III kwartał

rok

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Krezus QSr I 2013

Wybrane dane finansowe

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania Grupy Krezus SA

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania Krezus SA

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Krezus SA

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Krezus SA

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny Grupy Krezus QSr III 2013

Raport jednostkowy | Wybrane dane finansowe

Raport jednostkowy | Opinia i raport biegłego rewidenta

Raport jednostkowy | Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Raport jednostkowy | Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Krezus SA

Raport skonsolidowany | Wybrane dane finansowe

Raport skonsolidowany | Opinia i raport biegłego rewidenta

Raport skonsolidowany | Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Raport skonsolidowany | Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Krezus SA

raporty okresowe

2012

I kwartał

I półrocze

III kwartał

rok

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr I 2012

Wybrane dane finansowe

Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania Grupy Kapitałowej

Raport biegłego rewidenta Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania NFI Krezus SA

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku

Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr III 2012

raporty okresowe

2011

I kwartał

I półrocze

III kwartał

rok

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr I 2011

Wybrane dane finansowe

Raport biegłego rewidenta

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Krezus

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr III 2011

raporty okresowe

2010

I kwartał

I półrocze

III kwartał

rok

Wybrane dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny QSr I 2010

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

raporty okresowe

2009

I kwartał

I półrocze

III kwartał

rok

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

raporty okresowe

2008

I kwartał

I półrocze

III kwartał

rok

IV kwartał

Sprawozdanie SAF-Q 4 2008