Ład korporacyjny

 

ład korporacyjny

2017

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

ład korporacyjny

2016

Informacja o stosowaniu rekomendacji i zasad zbioru DPSN 2016

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

ład korporacyjny

2015

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

ład korporacyjny

2014

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

ład korporacyjny

2013

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

ład korporacyjny

2012

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Krezus S.A. doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego, dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia wszystkim akcjonariuszom równego dostępu do informacji o spółce i pełnego poszanowania praw akcjonariuszy niezależnie od wielkości posiadanego przez nich pakietu akcji. Dążenie do zapewnienia pełnej przejrzystości działania i postępowania zgodnie z etyką biznesową znalazło wyraz w stosowaniu dobrych praktyk spółek giełdowych.

 

INFORMACJA O UDZIALE KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI KREZUS S.A.

 

ZARZĄD KREZUS S.A.

Stan na dzień: Liczba kobiet Liczba mężczyzn
31 grudnia 2014 roku 0 1
31 grudnia 2015 roku 0 1
31 grudnia 2016 roku 0 1
31 grudnia 2017 roku  0  1

 

RADA NADZORCZA KREZUS S.A.

Stan na dzień: Liczba kobiet Liczba mężczyzn
31 grudnia 2014 roku 2 3
31 grudnia 2015 roku 2 3
31 grudnia 2016 roku 2 3
31 grudnia 2017 roku  2 3