WALNE ZGROMADZENIA

 

walne zgromadzenia

2018

30.11.2018

Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu i porządek obrad NWZ

Projekty uchwał na NWZ

Liczba głosów i akcji

Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Treść uchwał podjętych przez NWZ Krezus S.A.

28.06.2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu i porządek obrad ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Liczba głosów i akcji

Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Treść uchwał podjętych na ZWZ

walne zgromadzenia

2017

27.06.2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu i porządek obrad ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Liczba głosów i akcji

Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Treść uchwał podjętych na ZWZ

walne zgromadzenia

2016

28.06.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu i porządek obrad ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Liczba głosów i akcji

Zmieniony porządek obraz ZWZ

Zmienione projekty uchwał ZWZ

Formularze do głosowania przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Treść uchwał podjętych na ZWZ

walne zgromadzenia

2015

14.10.2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus S.A..

Ogłoszenie o zwołaniu i porządek obrad NWZ

Liczba akcji i głosów

Projekty uchwał na NWZ

Formularze pozwalające wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Uchwały podjęte przez NWZ

29.05.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu i porządek obrad ZWZ

Liczba akcji i głosów

Projekty uchwał na ZWZ

Formularze pozwalające wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Uchwały podjęte przez ZWZ

walne zgromadzenia

2014

13.11.2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus SA

Ogłoszenie o zwołaniu i porządek obrad NWZ

Liczba akcji i głosów

Projekty uchwał na NWZ

Formularze pozwalające wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Uchwały podjęte przez NWZ

walne zgromadzenia

2013

28.06.2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus SA

Ogłoszenie o zwołaniu i porządek obrad ZWZ

Liczba akcji i głosów

Projekty uchwał na ZWZ

Formularze pozwalające wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika

Wzór pełnomocnictwa

Uchwały podjęte przez ZWZ

walne zgromadzenia

2012

30.10.2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krezus SA

Ogłoszenie o zwołaniu i porządek obrad ZWZ

Liczba akcji i głosów

Projekty uchwał na ZWZ

Formularze pozwalające wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika

Uchwały podjęte przez ZWZ