Władze spółki

ZARZĄD

MATEUSZ GROMEK

Pan Mateusz Gromek ukończył w 2013 roku studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymując tytuł magistra prawa. W latach 2014 – 2015 ukończył kolejno studia podyplomowe na kierunku „Rachunkowość dla menadżerów finansowych i samodzielnych księgowych (we współpracy z PWC)” na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studia podyplomowe na kierunku „Rachunkowość korporacyjna” na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2012 roku związany zawodowo z dolnośląskimi kancelariami prawnymi. Od 2012 roku związany z polskimi spółkami kapitałowymi, w tym notowanymi na giełdzie. Od 2015 roku aktywnie uczestniczy w organach nadzorczych spółek z polskim kapitałem. Od 2018 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Doradza prawnie w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz prawa korporacyjnego.

RADA NADZORCZA

TOMASZ BUJAK

Prawnik. Absolwent Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim – Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze. Od marca 2014, był zatrudniony w G-Energy S.A. jako doradca zarządu ds. korporacyjnych i prawnych. Jest sędzią społecznym w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe. Doświadczenie zbierał podczas wieloletniego pobytu w USA i Kanadzie, gdzie pracował dla spółek z amerykańskiej listy Fortune 500. Pełnomocnik akcjonariuszy na ponad stu walnych zgromadzeniach w tym spółek z WIG 20, 40, 80. Ekspert Instytutu Prawa Gospodarczego i Rynków Kapitałowych. Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP Grupy roboczej ds. zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Twórca cyklicznych konferencji ”CSR na GPW” oraz innych cyklicznych konferencji dotyczących prawa i rynku kapitałowego, inwestycji i analiz giełdowych oraz regulacji Corporate Governance.  Prowadził własną działalność jako doradca prawno-gospodarczy w założonej w 1996 r. w Nowym Jorku i Toronto firmie Intropol.com. Od 2009 r., przewodniczący rady nadzorczej Investus Capital S.A., w przeszłości członek rad nadzorczych innych spółek kapitałowych. W latach 2007-2011, przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od marca 2011 r., prezes Stowarzyszenia Doradców Prawnych. W latach 2011-2012, wykładowca akademicki – Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Od października 2011 do marca 2014, był doradcą zarządu ds. korporacyjnych i prawnych oraz prokurentem samoistnym w Solar–Energy S.A. – obecnie członek rady nadzorczej. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

BARTOSZ BOSZKO

Absolwent Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Częstochowskiej oraz studiów doktoranckich na kierunku Finanse Międzynarodowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Handel Zagraniczny SGH. W przeszłości związany z branżą finansową. Był członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – ELKOP S.A., JDB S.A., Ialbatros Group S.A. Obecnie pełni funkcję doradcy spółek zarówno polskich, jak i międzynarodowych w zakresie fuzji, przejęć oraz pozyskiwaniu kapitału. Z sukcesem restrukturyzował spółki niepubliczne oraz notowane na GPW. Inwestor z wieloletnim doświadczeniem na rynkach polskim oraz międzynarodowym.

GRZEGORZ CETERA

Absolwent Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Górnictwo i Geologia. Doświadczenie zawodowe zdobywał w PGNiG S.A. Regionalnym Oddziale Przesyłu w Poznaniu. W latach 2005-2010 pełnił funkcję kierownika ds. eksploatacji stacji gazowych, mistrz sieci, instalacji gazowych i sanitarnych w Przedsiębiorstwie Branżowym Gazownia Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie. W latach 2010-2017 prezes zarządu Investus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Metalkon S.A. z siedzibą w Toruniu). Od 2015 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu w Ednosystem Sp. z o.o. z siedzibą w m. Kopalina.

DOMINIK STAROŃ

Manager z doświadczeniem zawodowym w zakresie sprzedaży, zarządzania i restrukturyzacji spółek (także w ramach procesów upadłościowych) i poszczególnych działów oraz w obszarze budowania strategii rozwoju przedsiębiorstw. Absolwent ekonomii oraz studiów podyplomowych – Rachunkowość zarządcza i controlling – na Uniwersytecie Łódzkim, Studium Prawa Europejskiego na Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz Executive MBA na Towson University / University of Baltimore / Uniwersytecie Łódzkim. W przeszłości związany z Sanpellegrino Polska Sp. z o.o. oraz PAWO Sp. z o.o. W latach 2010-2011 pełnił funkcję prezesa zarządu Borowiecki Sp. z o.o. oraz dyrektora zarządzającego i prezesa zarządu Niobe sp. z o.o. W latach 2012-2013 dyrektor handlowy w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o., a od 2013 dyrektor handlowy Zwoltex Sp. z o.o. Od 2014 roku prezes zarządu Letus Capital S.A. W latach 2015-2016 wiceprezes zarządu Armada Fleet Management S.A. W latach 2014-2017 prezes zarządu Grupy Kapitałowej GC Investment S.A. W spółkach z Grupy Kapitałowej pełnił także funkcję prokurenta, kuratora, członka rady nadzorczej i prezesa zarządów. Od 2018 roku związany z Invento Sp. z o.o. w charakterze prezesa zarządu. Autor komentarzy i analiz finansowych na łamach dziennika Parkiet i magazynu Profesjonalny Inwestor. Biegły sądowy z zakresu finanse i księgowość. Konsultant i doradca marketingowy.

CEZARY JASIŃSKI

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wykonuje zawód radcy prawnego, posiada certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Brał udział w projektach upublicznienia spółek oraz wprowadzenia ich akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego oraz rynku kapitałowego. Zasiadał w radach nadzorczych spółek niepublicznych oraz publicznych, m.in. Athos Venture Capital S.A., Bras S.A., AdMassive Group S.A. Obecnie jest prezesem zarządu spółki publicznej Athos Venture Capital S.A.

W skład Komitetu Audytu wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej: